Ficus Forever

Witamy na stronie Ficus Forever, stowarzyszeniu siedmiu hodowców figowców. Wspólnie dążymy do  uprawy jak najlepszej jakości figowca i zachowania zielonego świata.

Za pomocą hasła  'Dla Zielonego Świata' pokazujemy nasze silne więzi z naturą, ponieważ codziennie mamy z nią kontakt  i aby to osiągnąć, korzystamy z kilku środków  do uprawy tej pięknej rośliny pokojowej.

Ale figowiec jest nie tylko piękny. Poprzez klasyfikację pyłków w strumieniu powietrza, dostarczają one pozytywnych informacji o twoim środowisku w którym żyjesz. Figowiec, według badań przeprowadzonych przez NASA,  wymieniany jako jeden z dziesięciu roślin mających duży wpływ na wewnętrzny mikroklimat. Hasło 'Dla Zielonego Świata' oznacza zatem zielone, zdrowe środowisko!

W ceku uzyskania dalszych informacji dotyczących tego tematu i innych kwestii związanych z figowcem, takich jak jego pielęgnacja , prosimy odwiedzić naszą  stronię.<0}